Pracownia Architektoniczno Inżynierska

Nasza oferta

Zakres usług naszej pracowni obejmuje pełną obsługę administracyjną i projektową związaną z procesem budowlanym. 

Oferujemy Państwu:                  

 • adaptacje projektów gotowych - już od 1 000 zł netto !  
 • projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego - realizacja do 1 miesiaca od daty podpisania umowy !!! 
 • "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"- Ideą systemu jest optymalizacja procesu inwestycyjnego pod kątem inwestora, tak aby mógł on zrealizować swoje zamierzenie budowlane jak najniższym kosztem, przy zachowaniu konkurencyjności ofert i zapewnieniu właściwego nadzoru nad realizacją. Inwestor obniża koszty realizacji inwestycji o podatek VAT zawarty w cenie materiałów z 23% do 8%. Przelicz sam - To się opłaca
 • indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • gotowe projekty domów z katalogu projektów
 • adaptacje projektów gotowych - już od 1 000 zł netto !
 • projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych
 • projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych
 • projekty budowli inżynierskich
 • projekty garaży i budynków gospodarczych
 • modernizacje, rozbudowy, nadbudowy, inwentaryzacje
 • projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) i elektrycznych
 • projekty sieci zewnętrznych
 • projekty zjazdów z dróg publicznych
 • projekty zagospodarowania terenu
 • wstępne analizy funkcjonalne
 • ekspertyzy budowlane
 • kosztorysowanie
 • nadzór budowlany – kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski
 • doradztwo techniczne i wykonawcze
 • ekspertyzy i opinie geotechniczne